מערך ההתנדבות

חום, אהבה הקשבה וחיבוק אוהב הם הבסיס לצמיחה והצלחה.

לאורך ימות השנה אנשי הצוות עושים את המירב כדי להקנות לילד תחושה ביתית כדי להקל על הקושי.

בנוסף, הקמנו מערך של משפחות מלוות. על מנת לתת לילדים חסרי עורף משפחת לחוות מודל משפחתי יציב ונכון.

ילדים אין באפשרותם לחזור הביתה.

שוהים בבתים קבועים אלה בזמנים של שבתות חוץ וימי חופשה.