הסטוריה

60 שנות ניסיון ומסירות בהצלת ילדים לתת ולהציל. דרך חיים!

1941 הימים הם ימי מלחמת העולם השניה, הגייסות הנאצים מחריבים כל חלקה טובה ויהודים רבים ממלטים נפשם בכל דרך אפשרית משטחה של גרמניה הנאצית. בין הבורחים לשנחאי שבסין היו גם הרב יהושוע והרבנית רחל גודלבסקי זצ"ל.

למרות הקושי לנהל חיים תקינים שמו ליבם למצוקתם של הפליטים והקימו בית יתומים לילדים הרכים שהורים לא שרדו את התופת.

1946  בתום מלחמת העולם השניה היגרו לארה"ב ומשם לארץ הקודש תוך שהם ממשיכים לדאוג לחינוך ילדי ישראל.

1950  עם גלי העליה הגדולה מארצות ערב, התעורר הצורך לדאוג לילדי העולים שעלו מחוסרי כל. למרות העוני ששרר בארץ הרב והרבנית לא אמרו נואש ולקחו על עצמם לעשות כמיטב יכולתם כדי למלא את החלל החומרי והרוחני בקרב ילדי העולים ובאמצעות ידידים שהכירו בשנחאי הקימו את ארגון "קרן הילד"